Om UAK:s vänförening
UAK har en vänförening, UAK:s Vänner (UAKV). Den stöder körens verksamhet ekonomiskt och praktiskt. Den vill med sitt engagemang även bidra till körens musikaliska, konstnärliga och sociala ambitioner.

Medlemsavgift: 200 kr per år, 300 kr för två personer på samma adress.

Ständig medlem: 2000 per person, 3000 kr för två personer på samma adress.

Medlemsavgiften sätts in på UAKV:s plusgiro 477 00 25-7 för verksamhetsåret 1 augusti-31 juli och du anmäler dig som medlem till uakvregistrator@uak.se

I stället för blommor
Den som vill hylla någon eller hedra någons minne kan sätta in sitt bidrag på UAKV:s pg 477 00 25-7. Meddela UAKVs kassör Ann-Mari Lundin ann-mari@blixtmail.se till vem och till vilken adress Vänföreningens gåvobrev ska skickas. Insända medel går oavkortat till kören.
 

Informationsblad om UAKV
kan du ladda ner här.

UAK:s jubileumsbok
utkom till körens 50-årsjubileum 2007. Läs mer om boken här.

För ytterligare information om UAKV, kontakta ordförande Olav Vahtras olav.vahtras@gmail.com

Stadgar och protokoll

Lösenordskyddad UAKV-sida