Stefan Parkman

Stefan Parkman är professor i kördirigering och Director cantorum vid Uppsala universitet.

Parkman är verksam som kör- och orkesterdirigent. Han har varit ledare för Uppsala Domkyrkas Gosskör, KFUM:s Kammarkör och Kgl Filharmoniska Kören i Stockholm. Sedan 1983 är han dirigent för Uppsala Akademiska Kammarkör, UAK.
1989-2002 var han chefdirigent för danska radions kör, Radiokoret, med vilken han har en omfattande skivproduktion för Chandos.
2002-05 innehade Stefan Parkman posten som chefdirigent för Radiokören i Stockholm.

Fr. o. m. hösten 2014 är han chefdirigent för WDR Rundfunkchor Köln.

Utöver sina ordinarie åtaganden är Parkman regelbundet gästdirigent för samtliga tyska radiokörer, BBC Singers i London, Holländska Radiokören, Hilversum, Nederlands Kamerkoor, Amsterdam, Choeur de Radio France, Paris och Trinity Choir, New York.
 Han har engagerats av många skandinaviska symfoniorkestrar och institutioner som Kgl Filharmoniska Orkestern i Stockholm, NorrlandsOperan, Kungliga Operan, GöteborgsOperan och, Radiosymfoniorkestrarna i Stockholm, Köpenhamn och Berlin.

Vid sidan av de fasta engagemangen som professor och dirigent är Stefan Parkman en efterfrågad lärare och föreläsare vid kurser och mästarklasser, seminarier och workshops, såväl i Sverige som utomlands.

Stefan Parkman är riddare av Dannebrogsorden (1997) och ledamot av Kungliga
Musikaliska Akademien (1998); Vice Preses sedan 2016.
2012 mottog han medaljen Litteris et Artibus av H. M. Kung Carl XVI Gustaf.