Välkommen till UAK

Sven-David Sandström i vårt minne

Genom åren har UAK framfört mycket av Sven-David Sandströms musik och har haft den unberbara lyckan att få uruppföra ett antal av hans mäktigare körverk: Matthäuspassion, Fürchte dich nicht och Magnificat.

Vi har till och med ett uruppförande kvar! Te Deum under våren 2020.

Här festande tillsammans med körens dåvarande ordförande Pernilla Åsenlöf efter uruppförandet av Magnificat i Stuttgart 2005.

Tack för all musik och inspiration.

Inspelning av Rachmaninovs Vigilia
2016 spelade kören in Vigilian som vi konserterat med vid ett flertal tillfälllen. Skivan köpas på våra konserter eller beställas via skivor@uak.se.

Winter Sounds
Köp UAK:s CD med jul- och vintermusik. Utöver UAK medverkar Karin Dahlberg, sopran och Andrew Canning, orgel. Skivan kan beställas via skivor@uak.se och kommer även att finnas till föförsäljning i samband med våra konserter.

UAK - historiska dokument
UAK har blivit inspelad under åren som gått. Varje månad under jubileumsåret 2007 publicerade vi ett historiskt dokument. Hela listan av låtar här.

Se UAK på