Om UAK

Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) är en blandad kör med ett 40-tal medlemmar. Kören har en bred repertoar som omfattar såväl tidig musik som nyskriven. Framförandet av modern a cappella-musik har blivit något av UAK:s specialitet, som exempel på detta kan nämnas uruppföranden av svenska tonsättare som Jan Carlstedt, Lars Edlund, Bengt Hambraeus, Thomas Jennefelt och Sven-David Sandström. Till körens traditioner hör en nyårskonsert där ett större verk för kör och orkester framförs. Vid sidan av den egna konsertverksamheten framträder kören regelbundet vid olika ceremonier inom Uppsala universitet. UAK har genom åren genomfört en rad turnéer, såväl i Sverige som utomlands, och har spelat in en lång rad skivor. Kören leds för närvarande av Stefan Parkman, som sedan januari 2000 är professor i kördirigering vid Uppsala universitets körcentrum.