Nyårskonserten

Ett årligen återkommande evenemang i UAK:s regi är den nyårskonsert som framförs i Uppsala universitets pampiga aula den 1 och 2 januari. Vid dessa konserter framförs ett större verk, såsom Bachs h-mollmässa, Händels Messias eller Monteverdis Mariavesper. Vid konserterna medverkar tillsammans med UAK orkestermusiker och solister. Under flera år har vi haft glädjen att hälsa Drottningholms Barockensemble som återkommande gäster, liksom en rad vokalsolister: vid millennieskiftet t.ex. de engelska tenorerna Lynton Atkinson, Rufus Müller och Mark Tucker.