Logotyp

Vår logotyp återger en del av tenorstämman i Lidholms Canto LXXXI som komponerats utifrån en text av Ezra Pound. Canto LXXXI är ett verk som UAK framfört vid flera tillfällen, senast under Lidholm-festivalen i Stockholms konserthus i november 1998. Texten till den tonslinga som syns i logotypen lyder: ”Nor knowst thou wing (from tail)”.