Samarbete med Uppsala universitet

I samband med inrättandet av ett körcentrum vid Uppsala universitet har UAK formellt knutits till universitetet, som instrument för professorn i kördirigering Stefan Parkman. Sedan många år har dock universitetet varit en av körens främsta samarbetspartners. UAK medverkar regelbundet vid universitetets ceremonier och högtider, såsom professorsinstallationer, promoveringar och recentiorsmottagningar. UAK företräder också universitetet vid turnéer till andra länder, och besöker då andra universitet. Senast gästade UAK Sorbonne i Paris i samband med en musikfestival 1999, samt Yale och Princeton 2006.