Historik

Uppsala Akademiska Kammarkör grundades 1957 av musikvetaren Folke Bohlin i samarbete med Eric Ericson, som också var körens förste dirigent. Vid starten var kören knuten till Norrlands nation i Uppsala och kallade sig ursprungligen för Norrlands nations musikverksamhet. Sedan 1964 heter kören UAK. Tidigare dirigenter har förutom Eric Ericson varit Dan-Olof Stenlund och Anders Eby. Sedan 1983 leds kören av Stefan Parkman.

När kören fyllde 25 år skrevs en jubileumsbok. Den finns att ladda ned här i pdf-format. (Sidorna är inskannade som bilder, men texterna är sökbara i pdf-läsare.)

UAKs arkiv (sökbart)finns på Carolina Rediviva.