Läs mer om boken

En rad ur den svenske tonsättaren Knut Håkansons körkomposition Lustwins Wijsa till text av Samuel Columbus har fått ge UAK:s jubileumsbok sitt namn; sången sjöngs under körens första decennier som en lystringssång vid varje konsert.

Boken vill spegla Uppsala Akademiska Kammarkör som en del av Sveriges körliv under 50 år. Kören hade från början en uttalad målsättning att framföra nykomponerad körmusik vid sidan av en traditionell nordisk och europeisk a cappella-repertoar och kom på det sättet att vara en av ännu på 1950-60-talen relativt få körer av det slaget.

Genom att intervjua körens fyra dirigenter Eric Ericson, Dan-Olof Stenlund, Anders Eby och Stefan Parkman framträder en körhistorisk verksamhet av intresse, inte bara för den jubilerande kören själv utan för alla dem som intresserar sig för svenskt körliv idag. Vilken repertoar hade och har en kör av UAK:s karaktär? Hur har dirigenterna tänkt kring körklang och framförandesätt? Att sjunga a cappella eller att sjunga den stora repertoaren med orkester – vad betyder det? Intervjuerna kompletteras med ett antal artiklar om några svenska körtonsättare vars verk betytt mycket för kören och följs av några reflektioner om den blandade körsångens framtid.

Boken innehåller en förteckning över samtliga körkompositioner som UAK framfört vid konserter under åren 1957-2007. Raden av tonsättarnamn som träder fram visar på repertoarbredd, såväl genremässigt som tidsmässigt och ger på det sättet en intressant bild av vad svensk körsång burit med sig till sina körsångare och lyssnare under ett halvt sekel.

För den som vill komma UAK närmare in på livet hittar man en hel del i bokens andra del: om nyårskonserterna, om de många resorna, om den enskilda koristens reflektioner och hur det är att vara publik.

Beställ den hos UAKV:s ordförande gunnar@wikmark.se