Uppsala Akademiska Kammarkör
START EVENEMANG KONTAKT
Logga in
UAK, foto Stewen Quigley

Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) är en blandad kör med ett 40-tal medlemmar. Kören har en bred repertoar som omfattar såväl tidig musik som nyskriven. Framförandet av modern a cappella-musik har blivit något av UAK:s specialitet, som exempel på detta kan nämnas uruppföranden av svenska tonsättare som Lars Edlund och Sven-David Sandström.

Kören leds av Stefan Parkman, som sedan januari 2000 är professor i kördirigering vid Uppsala universitets körcentrum.

Evenemang

Håll dig uppdaterad!

Följ UAK på Facebook

Sven-David Sandström i vårt minne

Sven-David Sandström

Genom åren har UAK framfört mycket av Sven-David Sandströms musik och har haft den underbara lyckan att få uruppföra ett antal av hans mäktigare körverk: Matthäuspassion, Fürchte dich nicht och Magnificat.

Vi har till och med ett uruppförande kvar! Te Deum under våren 2020.

Här festande tillsammans med körens dåvarande ordförande Pernilla Åsenlöf efter uruppförandet av Magnificat i Stuttgart 2005.

Tack för all musik och inspiration.

Kontakt

Uppsala Akademiska Kammarkör
Musicum
Kyrkogårdsgatan 4
SE-753 12 Uppsala

ordförande

kassör

webmaster